LOYALTY ХӨТӨЛБӨР

Loyalty хөтөлбөр гэж юу вэ?

Энэхүү хөтөлбөр нь Эн Би Си компанийн Loyalty хэрэглэгчдийг урамшуулах, нэмэлт боломжуудыг олгох, үнэ цэнийг мэдрүүлэх, ашиг тусыг өгөх ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болно.

Loyalty багцийг сонгосон хэрэглэгч бүр сар тутмын сунгалтандаа оноо цуглуулж, цуглуулсан оноогоор нэмэлт урамшуулал авах, мөн бидэнтэй хамтран ажиллагч байгууллагуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээнээс хөнгөлөлт эдлэх боломжийг олгох юм.

Дэлгэрэнгүй
ҮНДСЭН БАГЦ
Захиалах
LOYALTY БАГЦ
Захиалах
Төлбөр төлөх аргачлал
Дэлгэрэнгүй