NAT GEO WILD

NAT GEO WILD (NAT GEO WILD эсвэл NGW гэсэн товчлолоорой олонд танигдсан) суваг нь голцуу зэрлэг ан амьтдын амьдралын тухай гаргадаг телевизийн суваг юм. Nat Geo Wild суваг нь to National Geographic сувгийн дүү суваг бөгөөд анх Хонг Конг-д 2006 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эфирээ явуулж эхэлсэн ба голчлон зэрлэг байгалийн ан амьтдын амьдрал, тэдгээрийн үүсэл хөгжил түүхийн талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн гаргадаг байна.

BABY TV

BABY TV нь Fox International Channels –ийн нэг суваг бөгөөд анх 2003 онд байгуулагдсан. Энэхүү телевиз нь нялх, хөлд орж буй бяцхан хүүхдүүд болон тэдгээрийн эцэг эхчүүдэд зориулагдсан ба тв хөтөлбөр нь хүүхдийн хөгжлийн тусгай мэргэжилтнүүдээр бэлтгэгдсэн байдаг байна. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь хүүхдүүдэд аль болох эрт аливаа зүйлсийг сурах сонирхол үндсийг тавьж өгдгөөрөө онцлог. Дэлхийн 100 гаруй улсад 18 төрлийн хэлээр дамжуулагддаг байна.