Сар тутмын урамшуулал
  • Хэрэглэгч та ҮНДСЭН багцыг 1 жилээр сунгавал 12 сарын эхний 3 САРД LOYALTY багцыг ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ үзэх эрх
  • Та MNBC-ийн ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ болбол MNBC төхөөрөмж+дагалдах хэрэгслүүдийн хамт үндсэн 120,000 төгрөгөөс 95,000төгрөг болж хямдарна. Мөн 1 САР LOYALTY багцыг ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ үзэх эрх