Сар тутмын урамшуулал
  • Хэрэглэгч та ҮНДСЭН багцыг 1 жилээр сунгавал 12 сарын эхний 3 САРД LOYALTY багцыг ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ үзэх эрх
  • Та MNBC төхөөрөмжийг дагалдах хэрэгслүүдийн хамтаар 130,000 төгрөгөөр худалдан аваарай.